Menu

lundi 27 mars 2017

VOLANA MARSA 2017

Rohy isankarazany (Liens)

EFA AZONAO JERENA ATO KOA NY PERIKOPA 2017 (VAKITENY ISAN'ANDro
Fampianarana ( Ny asa fanompoan'ny Diakona)
Edito (Missiologie)
Alahady 26 Marsa 2017

Alahady fahefatra alohan'ny Karemy ary Alahady hanaovana ny fanomanam-panahy ho amin'ny Alahady FFT ho avy izao. 
Ity andro ity ihany koa araky ny voalaza iray volana lasa izay no handaniana ny teti-bola 2017 sy ny toe-bola 2016. 
Niisa 57 ny lehibe ary 15 ny Ankizy.
Vaovaom-piangonana:
Sampana AMF : Manao ny famerenana (répétition) toy ny fanaony ny Aalahdy hariva. Ny fotoana famerenana manaraka dia ny Asabotsy 01 Aprily @13h à 15h; mbola hisy ny handeha hamojy any @ fetimpiangonan'i Arago @ 17h. 


Alahady 19 Marsa 2017


Alahady natokana ho Alahadin'ny SVK satria alahady fiangonana tao aorian'ny 08 Marsa andro natokana ho an'ny vehivavy eran-tany.
Ny Filohan'ny SVK Rtoa Ramananjo Sylvie no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Joseph Rakotoarimanana ihany no nitondra ny tenin'Andriamanitra tamin'io fotoana io.
Taorian'ny fotoampivavahana moa dia nisy ny varotra laoka araka izay efa voalaza (ravitoto; canard à l'orange;) sns...
Niisa Fitopolo mahery ny olona
Vaovaom-piangonana:
Sampana STK: Dia hanao ny fihaonany sy fiarahana hisakafo toy ny fanaony isaky ny Alahady fahatelo.
Sampana AMF Amboara: Hanao ny famerenana ny hetsika hasehony ny Asabotsy 15 Aprily, isaky ny Asabotsy atoandro @ 16h sy ny Alahady tolakandro aorian'ny 14h1/2.  
Sampana SA

Alahady 05 Marsa 2017

Alahady voalohany amin'ny volana nefa kosa natokana ho Alahadin'ny Mpitandrina eto @ Tafo dia ny Pstora Joseph Rakotoarimanana. Ny Mpitandrina Jacky Randriambololona Mpandrindra ny faritany FAfAts no nitarika sy nitoriteny.
Niisa valopolo mahery ny Mpiangona tamin'io.
Nisy fiaraha-misakafo tamin'i Pastera sy ny vahoakan'Andriamanitra eto @Tafo Orléans tami'io andro io. 
Tamin'io ihany kosa anefa dia nisy ny fivorian'ny Biraom-piangonana nanaovana ny famolavolana izay ho Tanisa Dinika entina any amin'ny fivoriana ara-potoanan'ny Komity ny Asabotsy18 Marsa 2017.

Vaovaom-piangonana:
Vaoavao teto antoerana: Noraisin-tànana tato ampiangonana ny mpivady vao (Harilala sy) izay avy notsofin-drano ny omalin'io  04 Marsa 2017.
Alahady manaraka:
Alahady 19 Marsa natokana ho an' ny SVK Orléans. Hisy varotra barquettes  sy tsakitsaky amin'io andro io amin'ny vidiny mirary: 5€ laoka ary 2€ ny tsaky.
Alahady 26 Marsa: Hanaovana ny Ankatoka izay hanolorana sy fandaniana ny toebola 2016 sy ny teti-bola 2017. 

mercredi 8 février 2017

SZM nanomboka 2014 ka hatramin'izao 2017


Birao FAfAts
  ANDRIANAVELASOA Nantenaina  SZM Fihobiana Paris/SZM FAFATS  06 89 17 61 90

COMPTE-RENDU CONFCALL DU 19 JANVIER 2017 A 21 H
Etaient en ligne:

ANDRIANAVELASOA Nantenaina – Tafo Paris Fihobiana
ANDRIANORO Jesy – Tafo Arago
RAMAMISON Tsanta – Tafo Fahazavana
RANDRIANARIJAONA Haja – Tafo Arago
RATIARISON Noromalala – Tafo Melun
RAZAFINDRALAMBO Haja – Tafo Cergy
Etaient absents et excusés :
ANDRIAMAMPIONONA Solofo – Tafo Orléans
ANDRIANARIJAONA Tojo – Tafo Cergy
RAHARIJESY Sarah – Tafo Fihobiana
RAHOMBANARIVO Mbana – Tafo Yvelines Fahazavana
RANERISON Randy – Tafo Vato Fehizoro
RAVELO HOERSON Nicolas – Tafo Grand Champs

La conf call a commencé par une prière du Président, Nantenaina.
Ordre du jour :
Rencontre FAFATS du samedi 28 janvier 2017 de 10 H à 18 H à Versailles : EPUF sise 3,
rue Hoche – 78000 Versailles et Centre Huit sis 8, rue Porte de Buc – 78000 Versailles.
La sonorisation ;
Les chants des sampana ;
Les chants des cultes ;
Divers.

1- LA SONORISATION

Dans le temple, il y a un orgue mais nous n’avons pas le droit de l’utiliser. Par conséquent,
nous devons amener tous les matériels nécessaires.
Aina s’occupe de la sonorisation et nous tiendra informés.
Noromalala informe, à toutes fins utiles, que la paroisse FPMA Melun peut prêter ses
matériels de sonorisation. Cependant, il faut le dire suffisamment tôt car il faut pour cela
respecter une procédure particulière (autorisation du Comité paroissial, etc).

2- LES CHANTS DES SAMPANA

Certains sampana ont déjà communiqué leurs chants. Nantenaina relance ceux qui n’ont pas
encore communiqué leur liste. Pour information, tous les sampana doivent communiquer leurs
chants, au plus tard le dimanche 22 janvier 2017.
Il vaut mieux répartir entre les tafo les chants des Sampana de façon à ce que tout le monde
joue.
Concernant le SZVM, Sarah n’a pas de chant à proposer. Elle propose qu’on apprenne et joue
un chant du Tiona. Tout le monde est d’accord.
Donc, Nantenaina et Sarah attendent les propositions ; le choix est à faire avant le dimanche
22 janvier 2017.

3- LES CHANTS DU CULTE

Tous les musiciens sont invités à y participer.
Nantenaina aura le programme du culte demain et l’envoie au bureau SZVM FAFATS afin
que chaque tafo puisse choisir rapidement le chant qu’il souhaite accompagner.
4- DIVERS :
Tsanta, Jesy, Nantenaina et Noromalala seront présents dès le matin.
Haja (Cergy) sera présent l’après-midi.
Il y aura une autre conf call sur les chants dans le courant de la semaine prochaine.

La Conf call s’est terminée à 21H30 par une prière de Tsanta.
***