Menu

lundi 5 septembre 2016

Volana SEPTAMBRA 2016

Hetsika amin'ity volana ity

Alahady 04 Septambra 2016: Alahady fanombohana ny taompianarana 2016-2017. Hatomboka @ 10ora maraina, hisy FFT ary Collation aorian'ny fotoana.
Asabotsy 17 Septambra 2016Zaikabe FAfAts etsy Athis Mons: Lycée St Charles 2 rue Geneviève Anthonioz de Gaulle 91200 @ 10h - 17h00.
Alahady 18 Septambra 2016; @ 10h30 ao @ Chapelle St Marc toy ny mahazatra
        Ny Mpit Marc Rakotoarimanga no hitarika sy hanao ny fampianarana amin'izany fotoana izany 

Asabotsy 24 Septambra @ 15 ora sy Alahady 25 SeptambraLasim-piangonana hatao etsy La Ruche -St Laurent-Meung sur Loire. 

   -Fiantranoana: Sakafo Asabotsy sy fatoriana ary ny Alahady tontolo (sakafo maraina-antoandro) 25€

                          Sakafo Asabotsy alina fotsiny 5€ - Saosisy +vary amin'anana.
                         Sakafo  Alahady maraina :3€  Sakafo Alahady antoandro:10€ (Barbecue)

 Fandaharampotoana

Sabotsy faha-24 septambra 2016 

Fampianarana tontosain'n'ny Mpit RAMAROKOTO Andrianasolo Antoine 
2 : 00 – 2 :30 Fandraisana ny Mpilasy – Fandiminana ho amin’ny fivoriana 
2 :30 – 3 :00 Fanompoam-pivavahana fanombohana ny Lasy 
3 :00– 4 : 45 Fandinihana ny Lohahevitra voalohany + Fifanakalozana
4 :45 – 5 :15 Fialana-hetaheta / Maka rivotra 
5 :15 – 6 :45 Fotoana Fihaonana isan-tSampana velona (misy mpitandrina) 
6 :45 – 7 :00 Fiomanana amin’ny sakafo 
7:00 – 8:30 Sakafo hariva + Fanadiovana ny trano 
8:30 – 10:00 Fandinihana ny Lohahevitra faharoa + Fifanakalozana 
10:15 Vavaka mamarana ny andro sabotsy  

Alahady faha-25 septambra 2016 

7:00 – 8:30 Mifoha/miomana + Sakafo maraina 
 9:00 – 10:45 Fanompoam-pivavahana 
11:00 – 12:00 Fotoana Fihaonana isan-tSampana velona 
12:00-2:00 Sakafo antoandro 
2:00 - 3:00 Fandaminana/ Fanadiovana ny toerana – Famaranana ny Lasy  
-
        

Asabotsy 01 Oktobra 2016:Fananteram-bokatra FPMA Orléans ao amin'ny Salle Yves Montand les ,Blossières hanomboka amin'ny4ora hariva.
Jereo ny Flyer.

Hetsika efa nitranga

Alahady 18 Septambra 2016: 

Teto @ Chapelle St Marc Orléans tamin'ny 10h30 

Alahady fahatelo notarihan'ny Mpit Rakotoarimanga Marc
Niisa 53 ny mpiangona ka ny 11 tamin'ireo ny ankizy.

Vaovaom-piangonana: Marihana fa mitambatra be ny hetsika fa tsy maintsy nakisaka ny lasintsika mba hanatsofohana ny lasin'ny FAfAts izay tokony natao ny 07 Jona 2016 teo (nisy  inondation)
-Fisaorana ireo vahoakan'Andriamanitra 22 avy eto amin'ny Tafo Orléans tonga nantrika sy nanafana ny fotoana tany Athis Mons
-Fandraisana ny fisoratana anarana momban'ny Lasimpiangonana hatao any Meung sur Loire. Fizarana ny anjaran'asa, izany dia tohizana any Meung sur Loire.
-Fisoratana ho an'ny Fetim-piangonana any Blossière nny 01 Oktobra
          

Asabotsy 17 Septambra 2016 etsy Athis Mons;  @10h00 Fanompoampivavahana Fanombohana, aorian'izay dia misy ny Fampianarana maro isaky ny thèmes. 

Ny fandraisan'anjara isan'olona moa dia ny Tafo Orléans no mandray azy ka misoratra any amin'ny Filoha ireo tonga any  momba izany.
Ny sakafo dia samy mitondra ny azy ny isan'olona na isantokantrano na isantafo ka eny an-toerana vao hatambatra.
Ny tsaky sy ny fisotro rehetra  kosa dia hatambatra homena ireo mpikarakara ho an'ny famarotana azy.
Ny Stand isantafo dia mba mitondra Elobe fa tsy Tonnelle akory. Ny Tafo manafana ny lalao isankarazany no jerena momba izay atao.  
 Ho faranana amin'ny Antsampanahy ataon'ny AMF ny fotoana @ 19h any.

lundi 18 juillet 2016

Volana JOLAY sy AOGOSITRA 2016

Fotoana manaraka:

Alahady 28 Aogositra 2016 :Alahady famaranana ny fotoampialan-tsasatra.
Ho tarihan'i Pst Ninà na  Pasteure Raharinoro RASOANIRINA ny fotoana amin'io.
Hisy fandraisana ny Fanasan'ny Tompo.

Hisy famangiana azy no izy namoy ny Reniny: RAVONIARITSIMBA Lala Fleurette tamin'ny volana lasa teo.

Alahady 04 Septambra 2016: Alahady fanombohana ny taompianarana 2016-2017.

Asabotsy 17 Septambra 2016Zaikabe FAfAts etsy Athis Mons.

Asabotsy 24 Septambra sy Alahady 25 SeptambraLasim-piangonana hatao etsy nLa Ruche Meung/Loire.

Asabotsy 01 Oktobra 2016:Fananteram-bokatra FPMA Orléans.

Fotoana volana JOLAY 2016

Alahady 3 Jolay 2016-Fanompoam-pivavahana hisy Fandraisana ny Fansan'ny Tompo.
Fotoana ho tarihan'ny Pst RAKOTOARIMANGA Marc.

Alahady 17 Jolay 2016: Alahady famaranana ny taompianarana sy fanombohan'ny fotoam-pialantsasatra.
Ho tarihan'ny Pst RAKOTOARIMANGA Marc.

mercredi 8 juin 2016

Volana JONA 2016

Fotoana manaraka:

Alahady 3 Jolay 2016-Fanompoam-pivavahana hisy Fandraisana ny Fansan'ny Tompo.
Fotoana ho tarihan'ny Pst RAKOTOARIMANGA Marc.
Alahady 17 Jolay 2016: Alahady famaranana ny taompianarana sy fanombohan'ny fotoam-pialantsasatra.
Ho tarihan'ny Pst RAKOTOARIMANGA Marc.
Alahady 28 Aogositra 2016 : Alahady famaranana ny fotoampialan-tsasatra.
Ho tarihan'ny Pasteure Ninà na  Raharinoro RASOANIRINA ny fotoana amin'io.
Alahady 04 Septambra 2016: Alahady fanombohana ny taompianarana 2016-2017.
Asabotsy 17 Septambra 2016: Zaikabe FAfAts etsy Athis Mons.
Asabotsy 01 Oktobra 2016: Fanoloram-bokatra FPMA Orléans.


Filazana manjo nitranga teto @ Tafo:

Ny havantsika Liva RAMANANTSEHENO-FOCARD sy James  FOCARD dia namoy ny zanany: 
                   Dr RAMANOELINA Herintseheno Jacky izay nivahiny 50 taona teto antany.
Ny fotoampivavahana ho fisaorana an' Andriamanitra dia hatao ny Alarobia 29 Jona @14h30 ao @ Chapelle St Marc 130ter rue du Petit Pont 45000 Orléans.
Avy eo ny vatana mangatsiakan' Itompokolahy dia aterina etsy @ Grand Cimetière d'Orléans.

        « Misaora amin'ny zavatra rehetra; fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesoa ho anareo » I Tesaloniana 5, 18

Fotoana sy hetsika eto amin'ny Tafo

Asabotsy 25 Jona 2016 

Hetsika ataon'ny sampana  AMF Amboara Orléans ao @ salle  Madeleine eto Orléans: Antsampanahy sy ranty isankarazany ary hafanain'ny Mpanakanto eto amin'ny Tafo Orléans.

Alahady 26 Jona 2016:

Alahadin'ny Sampana AMF Orléans;
Ao aorian'ny fanompoam-pivavahana dia hisy fiaraha misakafo Agape hatao any @ Salle Madeleine eo @ 13h eo ka samy mitondra ny azy ka izay no hifampizarana.