Menu

Diakona( Les Diacres)

Diakona sy Loholona voafidy ny 04 Oktobra 2015

Loholona: Bertrand RAMAMONJY - James FOCARD
Diakona : Randriamanantena Nissya- Razafitrimo Vola- Razafitrimo Ralaiarivony-Randriamboarison Orélien-Randriamboarison Voahangy-Rasoavololomboahangy Laure-Randriamanantena Guy-Randriatsarafara Mahefarivo-Randriatsarafara Nériah-Rakotovelo Larry.

Ny tsinjaran' ny adidy sy asa dia mbola ho tenenina aoriana kely.

Diakona sy Vaomiera 2014-2015


Loholona: Bertrand RAMAMONJY - James FOCARD

Filoha:Orélien RANDRIAMBOARISON   Mpanampy: Vola RAVALISON 
Mpitahiry vola: Florence RASOAVOLOLONA
Mpitantambola:Nissya RANDRIAMANANTENA
Mpitantsoratra: - Ralaiarivony RAZAFITRIMO - Johary RASOLOMAMPIONONA

Vaomiera
Aimpanahy: Voahangy RANDRIAMBOARISON
Trano- Entimanana: Eugène RAMIANDRASOA 
Trano-Fifandraisana: Mahefa RANDRIANTSARAFARA 
Fanentanana: Larry RAKOTOVELO
Zanak'Ampielezana: Christian ANDRIAMIARISOA
Sosialy sy Kolontsaina: Dorothée BARON RAKOTOBE

Mpitandrina Mpandrindra: Landy ANDRIANAVELASOA RAJOHARISON

Fanokanana: 05 Janoary 2014

Diakona sy Vaomiera

2011-2013

 
Photo
Loholona : Bertrand RAMAMONJY 

Filoha/Président : James FOCARD

Filoha mpanampy/Vice-présidente : Perle RAOEL


Mpitahiry vola/Trésorière : Vola RAVALISON        
           
Mpitantambola/Gestionnaire : Liva FOCARD

Mpitantsoratra/Secrétaire : Nissya 
RANDRIAMANANTENA

Mpitantsoratra/Secrétaire : Ralaiarivony (Laiary) RAZAFITRIMO

Vaomiera aimpanahy : Guy RANDRIAMANANTENA

Vaomiera vola: Eugène RAMIANDRISOA

Vaomiera fanentana : Larry RAKOTOVELO


Vaomiera fanetsiketsehana Bourges-Vierzon-Montargis-Montluçon etc. : Christian ANDRIAMIARISOAMpitandrina: Zaranaina ANDRIALAMPISON