Menu

jeudi 22 avril 2021

Aprily 2021 - e-RNSA

Modalités de connexion pour le week-end :


Ou appeler au : 01 70 37 97 29 ou 01 70 95 01 03
ID de réunion : 916 4360 6659
Code secret : 325772

Fandaharana

Horaires

Samedi 24 avril 2021

 

Intervenants

Public

8h30

Accueil

Modérateurs

Tous

 

9h00-10h00

Culte d'ouverture

Ps Emilienne Rasehenoarimanana

Tous

Ps Théodore Randriamanantena

SA FAFATS

 

10h30-11h15

Formation plénière

Ps Landy Andrianavelasoa

Tous

 

11h30-12h15

Ateliers enfants

Bureau SA

3 ans - 7 ans

 

14h00-15h30

Formation et échange avec les moniteurs

Ps Jean-Teddy Ramaherijaona

Moniteurs

 

15h45-16h30

Ateliers enfants

Bureau SA

8-12 ans

 

16h45-17h30

Ateliers enfants

Bureau SA

13 ans et plus

 

20h00

Concert sur YouTube

Bureau SA

Tous

 

Horaires

Dimanche 25 avril 2021

 

Intervenants

Public

9h30-10h00

Echanges moniteurs

Bureau SA

Moniteurs

10h30

Culte de clôture


Traduction simultanée : 01 76 27 73 26 Code : 103309#

Ps Jean-Teddy Ramaherijaona

Tous

Ps Seth Rasolondraibe

SA FAFATS
samedi 5 décembre 2020

Volana DESAMBRA 2020

 PERIKOPA 2020 Cliquer ici pour la lecture du jour (en Français)

                                                                      
Fotoambavaka FAfAts: Isaky ny Alakamisy alina manomboka @ 8 ora alina tel 09 72 63 41 38 *na koa @ Zoom https://us02web.zoom.us/j/3553893563                       ID de réunion: 3553893563#
  • Ny Asabotsy 5 desambra amin'ny 2 ora tolak'andro (14h) : CONCERT DE NOËL VIRTUEL AMF Fafats. Mandray anjara amin'izany ny antoko mpihirantsika.

Rohy : https://youtu.be/kbmyaKLTGxo

  • Ny Alahady 6 desambra manomboka amin'ny 4 ora tolak'andro (16h) : FANOMPOAM-PIVAVAHANA misy Fandraisana fanasan'ny Tompo. Iangaviana ny isan-tokantrano mba samy hanomana ny mofo sy ny divay araka ny toro-marika nalefan'ny Birao Foibe izay mipaingotra amin'ity mailaka ity. Mipaingotra ihany koa ny fandaharana mba ahafahantsika manaraka izany.

Rohy : https://meet.google.com/fwj-nmec-tda

Raha avy amin'ny Android na iOS dia mila mi-installer application :
Android :
iOS : 
Azontsika atao ihany koa ny manaraka izany an-taroby  
(Participer par téléphone) : +33 1 87 40 18 43 code : 465 818 806#
Raha tapaka ny micro dia : *6

Mirary Fety finaritra sy sambatra ho eo ambany fitahian'ny Tompo ho antsika rehetra.

 Samy hahatratra ny taona vaovao isika mianakavy isany Tompoko.

Diary:
    -13 Desambra @ 16h Fotoampivavahana alefa atao Distanciel* atao @ Google.meet
    -20 Desambra @ 10h  miaraka @ Mpitandrina  Manou ao @  Eglise Ste Jeanne d'Arc 1 rue Verte Orlééans, fetin'ny Sampana izy io raha ny tokony ho izy fa hataontsika ho an'ny Fianakaviana. (en Présentiel)
   -25 Desambra @ 10h30 Krismasy ankalazaina miaraka @ Mpitandrina [email protected] Eglise St François ao St Jean de Braye 121 Av de la Paix 45800 St Jean de Braye(en Présentiel)
    -27 Desambra 2020 @16h Culte en Distanciel* na en Visioconf  (rohy),tsy Fetin'ny Fianakaviana indray fa any @ Marsa na Aprily 2021 Famaranana ny 40eme no hanaterana ny Boatindrakitra. 
    -03 Janoary 2021 @16h Fitondrana ambavaka ireo Zokiolona eto @ Tafo:Culte en Distanciel* na en VisioConf (rohy)

(*)ny Culte en Distanciel hatramin'izao dia miaraka @ Mpitandrina Raharijaona Marie Angèle 

Adidy sy Rakitra
 Tsy maintsy aloa sy efaina (charges Fixes: Loyer-EDF-Adidy Foibe-Adidy Faritany-Fanampiana ny Mpitandrina-Vatsy sy Fampiantranoana ny Mpitandrina(rehefa mihaona)), 
koa Manainga antsika hanefa ny Adidy na Anjara Rakitra hatramin'izay eo @ FPMAO. 
Azo atao ny Virement Bancaire na koa  Chèque Bancaire.

Tsiahivina eto ny adiresy andefasana ny vola
Adiresin'ny Mpitam-bolantsika :
Ramatoa Holy RAVELOJAONA  Mailaka : [email protected] mba hanontaniana azy ny adiresiny.

Compte Bancaire de la FPMAO
Titulaire du compte: Eglise Protestante Malgache d'Orléans 

Domiciliation:La Banque Postale -Centre Financier-45900 La Source Cedex 9
Etablissement:20041   Guichet 01012      Compte n° 0213739R033  Clé RIB:62
ou IBAN : FR35 2004 1010 1202 1373 9R03 362  BIC : PSSTFRPPSCE


vendredi 16 octobre 2020

Volana Oktobra 2020

PERIKOPA 2020 Cliquer ici pour la lecture du jour (en Français)
Fotoambavaka FAfAts: Isaky ny Alakamisy alina manomboka @ 8 ora alina tel 09 72 63 41 38 *na koa @ Zoom https://us02web.zoom.us/j/3553893563                       ID de réunion: 3553893563#

Adidy sy Rakitra
 Tsy maintsy aloa sy efaina (charges Fixes: Loyer-EDF-Adidy Foibe-Adidy Faritany-Fanampiana ny Mpitandrina-Vatsy sy Fampiantranoana ny Mpitandrina(rehefa mihaona)), 
koa Manainga antsika hanefa ny Adidy na Anjara Rakitra hatramin'izay eo @ FPMAO. 
Azo atao ny Virement Bancaire na koa  Chèque Bancaire.

Adiresin'ny Mpitam-bolantsika :
Ramatoa Holy RAVELOJAONA  Mailaka : [email protected] mba hanontaniana azy ny adiresiny.

Compte Bancaire de la FPMAO
Titulaire du compte: Eglise Protestante Malgache d'Orléans 

Domiciliation:La Banque Postale -Centre Financier-45900 La Source Cedex 9
Etablissement:20041   Guichet 01012      Compte n° 0213739R033  Clé RIB:62
ou IBAN : FR35 2004 1010 1202 1373 9R03 362  BIC : PSSTFRPPSCE

Hetsika SVK SLK 2020

 Indro alefa amintsika ny famintinana ny Rohy hanarahana ny ZAIKABE SVK-I SLK-I 2020
Rohy YouTube
Sabotsy 17 oktobra 2020
9h55  https://youtu.be/ltPUUG1Iu8q        Fanompoam-pivavahana fanokafana +      Fampianarana Pasteure Josiane RAVELOSON
14h30  https://youtu.be/SY0vmDfQZ4k     Pst RAMAROKOTO Heritsimba
https://youtu.be/bL3ZS5txKkl      Rév. Dr. Seth RASOLONDRAIBE

Alahady 18 oktobra 2020
10h25  https://youtu.be/N7vxldcBXAs   Fanompoam-pivavahana famaranana

Rohy Zoom sy OVH
Zoom Melun : https://us02web.zoom.us/j/3553893563
OVH Melun:   09 72 49 96 60
Zoom fahazavana,:   https://us02web.zoom.us/j/6750237310 
OVH Fahazavana:   09 72 63 41 38