Menu

vendredi 13 mars 2020

Volana Marsa 2020

ALAHADY 29 MARSA 2020


Ho fankalazana ny faha 40 taon'ny Tafo FPMAOrléans anio dia henoy @ 10h30 ny ao @ https://fpma.church/radio/

ny tolakandro kosa dia hisy traduction en direct ny culte.

Hiriana kosa ny hanaovana an'io fankalazana io ny Asabotsy 09 Mey 2020 raha malalaka sy vita ny fihibohana @ CoronaVirus. Nohon'ny Antony COVID-19 dia nofoanana daholo ireto hetsika ireto

ALAHADY 15 MARSA 2020 @ 10h30

ao @ Eglise Ste Jeanne d'Arc 1 rue Verte

Culte Fandraisantànana ireo Diakona teo aloha ary Fiarahabana ireo Diakona vaovao ary ireo Biraon'ny Sampana velona eto amin'ny Tafo.

FANOMPOAM-PIVAVAHANA LEHIBE 

 Sabotsy 28 mars 2020 amin’ny 10 ora sy sasany
 ao amin’ny Eglise Protestante Unie de France
 2, Cloître St Pierre Empont 45000 Orléans .

 Ny Fiadanan’ny Tompo anie ho aminareo mandrakariva
. Amin’ny anaran’ny Fiangonana FPMA Orléans.

 Nissya RANDRIAMANANTENA        Liva FOCARD                   Joseph RAKOTOARIMANANA        Filoha FPMA Orléans                         Filoha KJ40                          Mpitandrina FPMA Orléans  [email protected]                [email protected]                [email protected]   
    06 10 08 43 84                                       06 60 02 98 02                                              06 59 51 30 59


vendredi 28 février 2020

Volana Febroary 2020


Fankalazana ny faha40 Tafo FPMA Orléans.« …Ambeno ny manda,Tazano ny làlana, Hatanjaho ny valahanao, 

Hetseho mafy ny herinao » Nahoma 2.2

                                                                                                      Orléans, faha- 28 febroary 2020, 
Ho an’ny Birao Foibe FPMA,
Ho an’ny Faritany FPMA enina,
Ho an’ny Tafo FPMA sivy amby telopolo,
Ho an’ny Fiaraha-Mivavaka FPMA,
Ho an’ny Vahoakan’Andriamanitra eto amin’ny FPMA,
 Ry Havana,
Ampitomboina ao aminareo mandrakariva anie ny Fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Nohon'ny nahatraran’ny FPMA Orléans ny faha-40 taonany, dia manasa anareo am-pifaliana izahay, hiaraka hidera sy hankalaza an'Andriamanitra amin’ny alalan’ny

 FANOMPOAM-PIVAVAHANA LEHIBE 

 Sabotsy 28 mars 2020 amin’ny 10 ora sy sasany
 ao amin’ny Eglise Protestante Unie de France
 2, Cloître St Pierre Empont 45000 Orléans .

 Ny Fiadanan’ny Tompo anie ho aminareo mandrakariva
. Amin’ny anaran’ny Fiangonana FPMA Orléans.

 Nissya RANDRIAMANANTENA        Liva FOCARD                   Joseph RAKOTOARIMANANA        Filoha FPMA Orléans                         Filoha KJ40                               Mpitandrina FPMA Orléans [email protected]                [email protected]                               [email protected]   
    06 10 08 43 84                                       06 60 02 98 02                                              06 59 51 30 59


ALAHADY 15 MARS 2020 @ 10h30

ao @ Eglise Ste Jeanne d'Arc 1 rue Verte

Culte Fandraisantànana ireo Diakona teo aloha ary Fiarahabana ireo Diakona vaovao ary ireo Biraon'ny Sampana velona eto amin'ny Tafo


mardi 10 décembre 2019

Volana Desambra 2019

Fankalazana Noelin'ny Sampana: 22 Desambra 2019

Hatomboka ny tolakandron'ny Alahady faha 22 Desambra @ 16h ny fotoampivavahana dia ho tohizana amin'ny Nolelin'ny Sampana ampiana fiaraha misakafo.
Ho faranana any @ 21h any.

Fanasana Fetin'ny Taranaka csy Fanokafana ny faha40 taona: 29 Desambra 2019


« …Ambeno ny manda,Tazano ny làlana, Hatanjaho ny valahanao, Hetseho mafy ny herinao » 
Nahoma 2.2b

Ry Havana malala ao amin'ny Tompo,

Ampitomboina ao aminareo  mandrakariva anie ny Fahasoavan'i Jesoa  Kristy Tompontsika.
Faly manasa anareo ho tonga hanatrika ny fanopoam-pivavahana lehibe hatao ho fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra nohon'ny nahatraran'ny fiangonana FPMA Orléans ny faha-efapolo taonany. Fotoana natao ihany koa ho fankalazàna ny fetin'ny taranaka 2019. Manentana ny fahatongavan’ny rehetra izahay, ho voninahitr’Andriamanitra  :

Alahady 29 desambra 2019 manomboka amin’ny 3 ora folak’andro (15h)
Eglise Sainte Jeanne d'Arc, Boulevard Guy-Marie-Riobé, Orléans 45000

Hisy fotoana manokana hanoloran’ny taranaka izay irian’ny fony ho entina mampandroso ny fanjakan’Andriamanitra. Ho faranana amin’ny fiaraha-misakafo ny fotoana.


Manonona ny Fiadanan'ny Tompo Tompo ho aminareo rehetra.

Amin’ny anaran’ny Fiangonana FPMA Orléans.


Nissya RANDRIAMANANTENA     Liva FOCARD                 Joseph RAKOTOARIMANANA
Filoha FPMA Orléans                      Filoha KJ40                   Mpitandrina FPMA Orléans