Menu

Perikopa FPMA 2018Cliquer ici pour la lecture du jour (en Français)

Ity ny isak'Alahady FPMA miaraka @ loko, ary etsy ambany kosa ny vakiteny isan'andro.-2018Vakiteny isan'andro

                                                       Janoary 2018

Febroary 2018


Mars 2018Avril 2018Mey 2018

Jona 2018

Jolay 2018


Aogositra 2018
Septambra 2018
      0ktobra 2018


Novambra 2018


Desambra 2018