Menu

jeudi 4 avril 2013

Volana Aprily ;ny fiangonana " vaovao"

 Jereo ny rohy  Chapelle(Asa) na ny rohy Chapelle (entimanana)
Sary hafa

Alahady 05 Mey @ 10h45: Hiriana ny hiangonana sy handraisana ny  Fanasan'ny Tompo voalohany any @ Chapelle St Marc. 

28 Aprily @ 10h45 (maraina):Fiangonana manaraka ao @ Chapelle St François etsy St Jean de Braye.
27 Aprily @ 15h30 : Thé-concert hataon'ireo zanantsika ao @ Salle Soulas.

Alarobia 23 Aprily @ 20h30  ho avy izao no hatao ao @ Chapelle St Marc en Conf Téléphonique ny fampianarana SAP

21 Aprily: Tonga teto ny PS nisolo ny Pst Mpandrindra ary nanao ny fotoampivavahana tao @ ERF.

20 Aprily: Vita soa amantsara ny porte ouverte natao tao @ Chapelle, nisy olona sahabo ho 50 teo no tao niaraka t@ ireo mpanakanto eto antoerana.

19 Aprily: Aza adino ny Portes ouvertes  anasana anao @ 20 Aprily aorian'ny @ 5o.h. mba hahitanao ny toerana ka hanoloranao ny famporisihana rehetra na arabola na arabatana na aratsaina.

18 Aprily -20 Aprily :Isaky ny tolakandro @ 3 1/2 o.h dia misy olona ao amin'ny Chapelle

17 Aprily: Voadion'ny SVK ny rindrina ary voalahatra ny dabilio amin'ny ilany. Efa voaala avokoa ny rideaux.
13 Aprily: Voatambatra sy mijoro daholo ny Dabilio 21 ao @ Chapelle. 
08 Aprily :Efa tonga ao izao ny Dabilio 5_places sy 7_Places ka 9 ............... tohiny

04 Aprily:Sarin'ilay Chapelle avy ao anatiny.

Alohan'ny travaux. (sary anankiefatra)
Fandrosoan'ny asa :
2013-03-30
2013-04-01

01 Aprily :-Hitanao atsy amin'ity rohy ity kosa ny Planning sy izay azonao hirotsahana.

-Vous verrez dans ce lien le Planning des travaux(en malgache) qui n'attend que vous selon  votre convenance.