Menu

lundi 5 septembre 2016

Volana SEPTAMBRA 2016

Hetsika amin'ity volana ity

Alahady 04 Septambra 2016: Alahady fanombohana ny taompianarana 2016-2017. Hatomboka @ 10ora maraina, hisy FFT ary Collation aorian'ny fotoana.
Asabotsy 17 Septambra 2016Zaikabe FAfAts etsy Athis Mons: Lycée St Charles 2 rue Geneviève Anthonioz de Gaulle 91200 @ 10h - 17h00.
Alahady 18 Septambra 2016; @ 10h30 ao @ Chapelle St Marc toy ny mahazatra
        Ny Mpit Marc Rakotoarimanga no hitarika sy hanao ny fampianarana amin'izany fotoana izany 

Asabotsy 24 Septambra @ 15 ora sy Alahady 25 SeptambraLasim-piangonana hatao etsy La Ruche -St Laurent-Meung sur Loire. 

   -Fiantranoana: Sakafo Asabotsy sy fatoriana ary ny Alahady tontolo (sakafo maraina-antoandro) 25€

                          Sakafo Asabotsy alina fotsiny 5€ - Saosisy +vary amin'anana.
                         Sakafo  Alahady maraina :3€  Sakafo Alahady antoandro:10€ (Barbecue)

 Fandaharampotoana

Sabotsy faha-24 septambra 2016 

Fampianarana tontosain'n'ny Mpit RAMAROKOTO Andrianasolo Antoine 
2 : 00 – 2 :30 Fandraisana ny Mpilasy – Fandiminana ho amin’ny fivoriana 
2 :30 – 3 :00 Fanompoam-pivavahana fanombohana ny Lasy 
3 :00– 4 : 45 Fandinihana ny Lohahevitra voalohany + Fifanakalozana
4 :45 – 5 :15 Fialana-hetaheta / Maka rivotra 
5 :15 – 6 :45 Fotoana Fihaonana isan-tSampana velona (misy mpitandrina) 
6 :45 – 7 :00 Fiomanana amin’ny sakafo 
7:00 – 8:30 Sakafo hariva + Fanadiovana ny trano 
8:30 – 10:00 Fandinihana ny Lohahevitra faharoa + Fifanakalozana 
10:15 Vavaka mamarana ny andro sabotsy  

Alahady faha-25 septambra 2016 

7:00 – 8:30 Mifoha/miomana + Sakafo maraina 
 9:00 – 10:45 Fanompoam-pivavahana 
11:00 – 12:00 Fotoana Fihaonana isan-tSampana velona 
12:00-2:00 Sakafo antoandro 
2:00 - 3:00 Fandaminana/ Fanadiovana ny toerana – Famaranana ny Lasy  
-
        

Asabotsy 01 Oktobra 2016:Fananteram-bokatra FPMA Orléans ao amin'ny Salle Yves Montand les ,Blossières hanomboka amin'ny4ora hariva.
Jereo ny Flyer.

Hetsika efa nitranga

Alahady 18 Septambra 2016: 

Teto @ Chapelle St Marc Orléans tamin'ny 10h30 

Alahady fahatelo notarihan'ny Mpit Rakotoarimanga Marc
Niisa 53 ny mpiangona ka ny 11 tamin'ireo ny ankizy.

Vaovaom-piangonana: Marihana fa mitambatra be ny hetsika fa tsy maintsy nakisaka ny lasintsika mba hanatsofohana ny lasin'ny FAfAts izay tokony natao ny 07 Jona 2016 teo (nisy  inondation)
-Fisaorana ireo vahoakan'Andriamanitra 22 avy eto amin'ny Tafo Orléans tonga nantrika sy nanafana ny fotoana tany Athis Mons
-Fandraisana ny fisoratana anarana momban'ny Lasimpiangonana hatao any Meung sur Loire. Fizarana ny anjaran'asa, izany dia tohizana any Meung sur Loire.
-Fisoratana ho an'ny Fetim-piangonana any Blossière nny 01 Oktobra
          

Asabotsy 17 Septambra 2016 etsy Athis Mons;  @10h00 Fanompoampivavahana Fanombohana, aorian'izay dia misy ny Fampianarana maro isaky ny thèmes. 

Ny fandraisan'anjara isan'olona moa dia ny Tafo Orléans no mandray azy ka misoratra any amin'ny Filoha ireo tonga any  momba izany.
Ny sakafo dia samy mitondra ny azy ny isan'olona na isantokantrano na isantafo ka eny an-toerana vao hatambatra.
Ny tsaky sy ny fisotro rehetra  kosa dia hatambatra homena ireo mpikarakara ho an'ny famarotana azy.
Ny Stand isantafo dia mba mitondra Elobe fa tsy Tonnelle akory. Ny Tafo manafana ny lalao isankarazany no jerena momba izay atao.  
 Ho faranana amin'ny Antsampanahy ataon'ny AMF ny fotoana @ 19h any.