Menu

samedi 5 décembre 2020

Volana DESAMBRA 2020

 PERIKOPA 2020 Cliquer ici pour la lecture du jour (en Français)

                                                                      
Fotoambavaka FAfAts: Isaky ny Alakamisy alina manomboka @ 8 ora alina tel 09 72 63 41 38 *na koa @ Zoom https://us02web.zoom.us/j/3553893563                       ID de réunion: 3553893563#
  • Ny Asabotsy 5 desambra amin'ny 2 ora tolak'andro (14h) : CONCERT DE NOËL VIRTUEL AMF Fafats. Mandray anjara amin'izany ny antoko mpihirantsika.

Rohy : https://youtu.be/kbmyaKLTGxo

  • Ny Alahady 6 desambra manomboka amin'ny 4 ora tolak'andro (16h) : FANOMPOAM-PIVAVAHANA misy Fandraisana fanasan'ny Tompo. Iangaviana ny isan-tokantrano mba samy hanomana ny mofo sy ny divay araka ny toro-marika nalefan'ny Birao Foibe izay mipaingotra amin'ity mailaka ity. Mipaingotra ihany koa ny fandaharana mba ahafahantsika manaraka izany.

Rohy : https://meet.google.com/fwj-nmec-tda

Raha avy amin'ny Android na iOS dia mila mi-installer application :
Android :
iOS : 
Azontsika atao ihany koa ny manaraka izany an-taroby  
(Participer par téléphone) : +33 1 87 40 18 43 code : 465 818 806#
Raha tapaka ny micro dia : *6

Mirary Fety finaritra sy sambatra ho eo ambany fitahian'ny Tompo ho antsika rehetra.

 Samy hahatratra ny taona vaovao isika mianakavy isany Tompoko.

Diary:
    -13 Desambra @ 16h Fotoampivavahana alefa atao Distanciel* atao @ Google.meet
    -20 Desambra @ 10h  miaraka @ Mpitandrina  Manou ao @  Eglise Ste Jeanne d'Arc 1 rue Verte Orlééans, fetin'ny Sampana izy io raha ny tokony ho izy fa hataontsika ho an'ny Fianakaviana. (en Présentiel)
   -25 Desambra @ 10h30 Krismasy ankalazaina miaraka @ Mpitandrina Manou@ Eglise St François ao St Jean de Braye 121 Av de la Paix 45800 St Jean de Braye(en Présentiel)
    -27 Desambra 2020 @16h Culte en Distanciel* na en Visioconf  (rohy),tsy Fetin'ny Fianakaviana indray fa any @ Marsa na Aprily 2021 Famaranana ny 40eme no hanaterana ny Boatindrakitra. 
    -03 Janoary 2021 @16h Fitondrana ambavaka ireo Zokiolona eto @ Tafo:Culte en Distanciel* na en VisioConf (rohy)

(*)ny Culte en Distanciel hatramin'izao dia miaraka @ Mpitandrina Raharijaona Marie Angèle 

Adidy sy Rakitra
 Tsy maintsy aloa sy efaina (charges Fixes: Loyer-EDF-Adidy Foibe-Adidy Faritany-Fanampiana ny Mpitandrina-Vatsy sy Fampiantranoana ny Mpitandrina(rehefa mihaona)), 
koa Manainga antsika hanefa ny Adidy na Anjara Rakitra hatramin'izay eo @ FPMAO. 
Azo atao ny Virement Bancaire na koa  Chèque Bancaire.

Tsiahivina eto ny adiresy andefasana ny vola
Adiresin'ny Mpitam-bolantsika :
Ramatoa Holy RAVELOJAONA  Mailaka : [email protected] mba hanontaniana azy ny adiresiny.

Compte Bancaire de la FPMAO
Titulaire du compte: Eglise Protestante Malgache d'Orléans 

Domiciliation:La Banque Postale -Centre Financier-45900 La Source Cedex 9
Etablissement:20041   Guichet 01012      Compte n° 0213739R033  Clé RIB:62
ou IBAN : FR35 2004 1010 1202 1373 9R03 362  BIC : PSSTFRPPSCE