Menu

Affichage des articles dont le libellé est Actu. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Actu. Afficher tous les articles

mercredi 12 décembre 2018

Fandaminana fanaovam-beloma farany

Andriamanitro ô : Ianao no hitokiako, aoka tsy ho menatra aho, aoka tsy hifalian'ny fahavaloko aho. Eny, tsy hisy ho menatra izay rehetra miandry Anao, fa izay mivadika foana no ho menatra" salamo 25 : 2-3
Ry Havana,
Sitrak'Andriamanitra ny niantsoany ny Mpanompony, Solofoharison ANDRIAMAMPIONONA, hody any any aminy tamin'ny sabotsy 8 décembre 2018 lasa teo.
Itompokolahy dia Filohan'ny sampana zava-maneno eto amin'ny tafo FPMA Orléans ary mpikambana mavitrika ao amin'ny sampana antoko mpihira Amboara Orléans.
Ny nofony dia hatao veloma farany, ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny :
Temple de la Rédemption - 16 rue Chauchat - 75009 PARIS - M°8 Richelieu Drouot na M°7 Le Peletier
Ny zomà 14 décembre 2018 amin'ny 11 ora maraina.
Ny "Mise en bière" kosa : 
 dia hatao ny  Zoma 14 desambra amin'ny  9h30 tsy diso ao amin'ny Funérarium de l'Institut Gustave Roussy : Rue du Docteur Pinel - 94805 VILLEJUIF. Araka  ny toromaridàlana  mipaingotra etsy ambony.
"...Miraisa saina hianareo rehetra, ka miaraha ory, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy.."
1 Petera 3.8
Ny Mpitandrina sy ny Fiangonana FPMA ORLEANS.
Joseph RAKOTOARIMANANA                                                                                            Nissya RANDRIAMANANTENA 
Mpitandrina                                                                                                                          Filoha.

mardi 16 octobre 2018

Volana OKTOBRA-NOVAMBRA 2018

Site FPMA https://fpma.church
Radio Vatsy EN DIRECT https://radio.fpma.church

Perikopa

Fandaharana Culte :


Vaovao entina any @ Synoda Bordeaux 

Date limite : Lundi 29 Oct 2018 à 23h59:Tsy misy fandraisana anarana intsony mandritra ny Synoda.
-Havaozina ny mpikamba laika ao amin’ny ORDM izay hiasa ho amin'ny 2019 - 2020.

-Havaozina ny lisitry ny mpikambana ao anatin’ny Sampandraharaha samihafa misy eto amin’ny FPMA (départements).

Ny Filohan’ny Faritany Filohan'ny FMM no manangona ny avy amin’ny Tafo.


Ireo Vaovao eto antoerana
Fotoana Manaraka:

Alahady 04 Novambra: Tsy hisy Fiangonana fa any @ Synaoda Bordeaux avokoa ireo Mpitandrina eto @ FPMA Frantsa.
Alahady 11 Novambra : Alahady faharoa -tsy misy Fiangonana toy ny mahazatra.
Alahady 18 Novambra: Alahadin'ny SZM Orléans: Hisy Fandraisana ny Fanasan'ny Tompo.
Alahady 25 Novamra
Vaovaon-tsampana
SZM:Hanao ny Alahadiny ny 18 Novambra ho avy izao-Ireo havana sy zanantsika mana-talenta sy ireo nianatra mozika no hanafana ny fotoana rehetra.
Asiana Prélude hanomboka @ 10h30 ary Postlude @12h. 
Hisy varotra barquettes (laoka sy Desera)aorian'ny fotoampivavavahana.


AMF: Hanao ny Alahadiny ny 28 Oktobra ho avy izao ary hanao toriteny an-kira mandritry ny fotoana. Aorian'ny fotoana dia hiaraka hisakafo any @ D'Hokkaido etsy La Source. 

SA:il y a école du dimanche les 3-4 èmes Dimanches du mois. Les leçons ont lieu pendant le culte pour la classe des petits, des moyens et des grands et les ados feront leur cours après le culte. 
- L' après midi de 14h à 17h, nous commençons les répétitions de Noel à l'église et nous espérons la présence des enfants et ce jusqu'à Noel et aussi pour le 22 Décembre. 
- Les enfants qui souhaitent déjeuner sur place entre la fin du culte et les répétitions peuvent rester à l'église
Nous encourageons les enfants à venir aux leçons et aux répétitions ; s'il y a de nouveaux enfants, n'hésitez pas à vous joindre à nous, nous les accueillerons avec plaisir.

STK:Haverina etoana izany fa ny Alahady fahatelo no hanaovandrizareo ny fivoriany isambolana ary amin’io fotoaana io rizareo no hijery ny Alahadiny.

SVK:Zaikaben’ny SVK/SLK dia natao nanomboka ny Zoma  (19-20-21 Oktobra)  any amin’ny Route de Marseille 04420 SAINTE TULLE. Isaorana ireo nanatrika fa vita soa amantsara izany.

Œcuménisme Orléanais
Pour le mois de novembre nous vous proposons :
Jeudi 8 novembre à 20h30, au centre œcuménique : « L’économie sociale et solidaire, ça nous concerne ? » Soirée-débat avecDominique Sacher, président de la CRESS (La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire Centre Val-de-Loire) etSébastien Nérault, directeur de France Active Centre-Val de Loire

samedi 10 novembre à 20 h, à l’église Jeanne d’Arc d’Orléans, cérémonie interreligieuse pour la paix
lundi 12 novembre à 20h30, au centre œcuménique : rencontre du groupe “ Culture, Science et Foi ”
jeudi 15 novembre à 20h30, au centre œcuménique : rencontre du groupe “Célébrations Œcuméniques”, pour préparer la célébration œcuménique autour de Noël du 20 décembre

lundi 19 novembre à 20h30, au centre œcuménique : rencontre du groupe œcuménique “ Études bibliques 

Mardi 27 novembre à 18h30 à 20h, au centre œcuménique : Lecture méditative d’un passage de la Bible.

Hetsika any ivelany

-FPMA Yvelines Fahazavana dia faly manasa anareo hiara-mifaly amin'izy ireo ny
Sabotsy 10 Novembre 2018 amin'ny 3 ora tolak'andro ka hatramin'ny 7 ora hariva.
Hisy ny Loto,
Ny tsakitsaky sy fialana hetaheta
handraisana anjara amin'ny vidiny mirary.
Ny vola azo amin'izany dia ho enti-manana ny Zaika be SA 2019

mardi 4 septembre 2018

Volana Septambra 2018

Perikopa

Fandaharana Culte
https://www.facebook.com/fpma.orleans
Fandaharana Lasy: jereo etsy ambany.

Fanomanana ny Lasy 2018

Asaina daholo isika mpianakavin'ny Finoana eto Orléans hanatrika ny Lasy izay hatao etsy La Ruche etsy Meung sur Loire.
Izanay dia hanomboka ny Asabotsy 15 Septambra @ 14 ora ka hifarana ny Alahady aorian'ny Sakafo @ 15ora.

Toy izao ny fandaharana amin'izany: