Menu

mercredi 8 février 2017

AMFO 2016-2017


FIV/03/2016-2017
Hetsika 15  Aprily 2017

TATITRY NY FIVORIANA NATAO NY 21 JANOARY 2017
TANISA DINIKA :
 • hetsika 2017
 • fomba fiasa

HETSIKA 2017 :
Ireo hevitra lany :
Ity Volana Marsa ity dia hatao Asabotsy sy Alahady ny famerenana.
 • 15/04/2017 : hanao fampisehoana ( karazana comédie musicale) mikasika ny niainan'i Jesoa Kristy manomboka teo @ ny fiakarany ho any Jerosalema ka hatramin'ny nitsanganany tamin'ny maty. Jereo ny Flyer.
  Tsy hatao ahazoam-bola ity hetsika ity fa hatolotra am-pitiavana.
 • 23/04/2017 : Alahadin'ny Sampana + fiaraha-misakafo any @ ny restaurant chinois . Ity hetsika ity kosa dia hatao ahazoana vola hanatevenana ny kitapo ( Choeuruni, sns....)
 • Famaliana fanasàna EPUDF any Paris hiara-manatanteraka fanompoam-pivavahana aminy mba hamelombelona ny Fiangonana ao.
  Ho jeren'i Nissya sy Marina, izay nampita ny fanasàna, ny alahady faha-2 amin'izay volana mety amin-drizareo ( ezahana mantsy mba ho alahady tsy misy fotoam-pivavahana ato @ FPMAO no handehanana any)

FOMBA FIASA :
 • Ezaka fahatongavana : entanina ny tsirairay mba hanao ezaka manokana hamonjy ny fianaran-kira araka izay faran'ny azo atao ; ka ialàna izany ny fanomezan-tsiny ireo tsy afaka manatrika fianaran-kira satria samy mahatoky sy mino fa efa niezaka mafy izy ny ho tonga.
 • Andro sy ora famerenana sy fianarana : tanana ny teo aloha, izany hoe :
  * asabotsy faha-3 @ ny volana mialoha na aorian'ny KMPO (arakaraky ny ora hanaovana ny KMPO)
  * alahady faha-4 aorian'ny fotoam-pivavahana manomboka @ 2 ora sy sasany ka [email protected] 4 ora sy sasany tolak'andro
  ( Azo atao tsara ny mitondra sakafo dia mihinana izany ao am-piangonana)
 • Fahamarinam-potoana : hanao ezaka manokana mba hanomboka sy hifarana ara-potoana ny fihaonana rehetra ( fivoriana, fianaran-kira), ka samy ho tonga ara-potoana mba ahazoana manao izany.
 • Fitaovana : hanao ezaka manokana ny tsirairay mba samy hanana ny tonon-kira ho hiraina , mba tsy efa hihira mihintsy vao hitady. Oméga dia manaiky am-pitiavana ny hanomana ny tonon-kira ho an'ireo izay milaza aminy mialoha.
 • Hijery sy hanitsy ny liste + coordonnées-ny mpikambana ny Mpandrindra.

AMFO :

16/12/2012 : nandray anjara tamin'ny Krismasin'ny ankizy ao amin'ny ERF+ FPMAO ary CBE
26/05//2013 : alahadin'ny Sampana + sakafo any @ restaurant hahazoana vola
Nov 2013 : fifidianana Birao : Filoha Guy ; secretaire Fara ary mpitambola Nériah
2015 : fifidianana Birao : Filoha Liva , mpitambola Oméga
2016 :andro natokana ho an'ny Sampana :
- 06/02 ; fiaraha-misakafo hanamarihana ny fidirana sy fandraisana ny mpikambana vaovao
 • 25/06:fampisehoana ahazoana vola mitarehy vary bemenaka
 • 26/06 alahadin'ny sampana
 • 01/11 fiaraha-misakafo fidirana taona 2016-2017 + fandraisana mpikambana vaovao + famerenana
 • 10/12 : fampisehoana «  Noelim-pitolomana »

AMF-FAFATS :

21/01/2017 : fifidianana Birao
Mpandrindra : Liva Focard
Mpandrindra hira : Tafo Melun
Mpandrindra mozika : tafo Fihobiana
Mpitanrtsratra tafo Grands -Champs sy tafo Cergy
Mpitambola ; tafo Arago
Mpitantambola : tafo Yvelines Fahazavana
Mpanolontsaina : tafo Vatofehizoro
Mpisahana fitaovana ( logistique) : tafo Vincennes

AMF-NASIONALY

19/11/2016 : Fifidianana Birao
Mpiandraikitra : Lalaina Ramarotafika
VPDT : Soréo avy ao Toulouse
Amfo/Liva ao anaty Vaomiera Hira
25/03/2017 : Fivoriambe AG eto @ Région Parisienne