Menu

mercredi 8 février 2017

Volana FEBROARY 2017

Rohy isankarazany (Liens)


FANOROANA Lalana MANKANY @ CHAPELLE: TSINDRIO ETO

MOMBA NY ASA AO @ CHAPELLE: TSINDRIO ETO

EFA AZONAO JERENA ATO KOA NY PERIKOPA 2017 (VAKITENY ISAN'ANDro

Fanolorana
Fampianarana ( Ny asa fanompoan'ny Diakona)
Edito (Missiologie)


vakiteny androany:  Pericope du jour  
vakiteny malagasy  <script src="http://katolika.org/katolika/vakiteny/androany/js">script> 
- samedi 25 fevrier : concert SA avec la participation d'une jeune artiste malgache Ludysoa à la Chapelle Saint Marc : PAF 10e adulte ; 5e enfant jusqu'à 10 ans

                              vente de barquettes vary aminana 5e après le concert

- dimanche 26 fevrier : culte SA + vente de gateaux 2e

Alahady 05 Febroary 2017: Alahady voalohany amin'ny volana sady misy FFTompo.


Niisa 74 teo ny Mpiangona nanatrika ny fotoana.
Natolotra ny fisaorana ireo nifanampy [email protected] fandraisana ny SVKO ny Asabotsy 04 Febroary farany teo. 

Vaovaom-piangonana:

SVK Orléans:Natao tato @ Chapelle ny Asabotsy 04 Febroary [email protected] 10h-15h ny fivoriamben'ny SVK FAfAts izay nanolorana ny solombodiakoho ho an'ireo zokiolona ao amin'ny Sampana ihany koa. Natao tamin'io ihany koa ny fandinihana ny raharaha samihafa eo @ Sampana.Natolotra ny fisaorana ireo nifanampy [email protected] fandraisana ny SVK FAfAts [email protected] ny Asabotsy farany teo. Nosoritanan manokana ny mpitendry.


SA Orléans: Hanomana ny Alahadiny izay hatao ny 25 Febroary 2017. Hisy famerenana hatao ny 12 Febroary araky ny programa efa naroso. (Jereo ny Flyer etsy ambony).

STK Orléans: Mitrandraka ny ho fanomanana ny RNSTK hatao etsy Athis Mons ny STK ka mitady ny hametrahana ny fitoana hitadiavany ny sarampilasiana any.