Menu

mardi 30 juillet 2019

Volana JOLAY 2019

SAMIA Miala SASATRA FINARITRA daholo Tompoko.

Alahady 28 Jolay 2019: 
 Alahady famaranana ny taompianarana 2018-2019: Nisy collation natlotry ny Filoha tamin'io.

Ny Alahady 01 Septambra 2019 no  Alahady hanombohana ny taona 2019-2020. Hisy Fandraisana ny fanasan'ny Tompo amin'ito Alahady ito.
Tsiahivina koa isika miangona eto Orléans fa miangona isaky ny Alahady izao ny FPMAOrléans(na ny Alahady faharoa aza).

Alahady 21 Jolay 2019: 
Alahady ny akatoka ka nisy fandinihandraharaha tamin'io fotoana io.