Menu

Affichage des articles dont le libellé est SA. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est SA. Afficher tous les articles

dimanche 18 novembre 2012

Sekoly Alahady

                                                   Sekoly Alahady(SA)

- samedi 25 fevrier 2017 : concert SA avec la participation d'une jeune artiste malgache Ludysoa à la chapelle de la Barrière Saint Marc : PAF 10e adulte ; 5e enfant jusqu'à 10 ans
                              vente de barquettes vary aminana 5e après le concert
- dimanche 26 fevrier 2017: culte SA + vente de gateaux 2e


Taona 2012-2014
Sampana velona ato anatin'ny Tafo ny SA. Ny andraikitra dia ny fitaizana ara-panahy ireo zaza sy tanora zandriny ato amin'ny Tafo.
Mandray anjara amin'ny asa rehetra izay hatao amn'ny fampandrosoana ny Fiangonana izy.
Manana anjara Alahadiny  ao amin'ny Taona ny Sekoly Alahady; manao hetsika koa izy amin'ny fankalazana Krismasy.
Mizara roa ny sokajin'ny kilasy: 
                      -Ny ankizy eo amin'ny dimy ka hatramin'ny fito taona  (5 - 7 taona )
                     -Ny valo ka hatramin'ny telo amby folo taona.( 8 -13 taona)
Ny fampiananrana dia ny Alahady faha efatra isaky ny volana manomboka @ roa ora hariva ( 14h) ka hatramin'ny dimy ora sy sasany hariva (17h30).
Misy telo ny mpampianatra (monitrices) miandraikitra izany.

Raha mila hevitra hafa dia  afaka manantona na manoratra amin'i

 Nissya Randriamanantena : [email protected]r

ZKB Nasionaly : 9-10-11 Mey any Vendée

Ny hetsika ato ho ato izany dia
-ny fikarakarana ny fankalazana ny Xmas
-ny Fikarakarana ny Thé-Concert ny 27-28 Aprily @ 15h30 ao amin'ny Salle Soulas.

vendredi 5 octobre 2012

SA


Fianarana SA indray mandeha isambolana:
Any St Jean de Braye isaky ny alahady fahefatra @ 2sy1/2 tolakandro