Menu

Affichage des articles dont le libellé est SA. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est SA. Afficher tous les articles

jeudi 22 avril 2021

Aprily 2021 - e-RNSA

Modalités de connexion pour le week-end :


Ou appeler au : 01 70 37 97 29 ou 01 70 95 01 03
ID de réunion : 916 4360 6659
Code secret : 325772

Fandaharana

Horaires

Samedi 24 avril 2021

 

Intervenants

Public

8h30

Accueil

Modérateurs

Tous

 

9h00-10h00

Culte d'ouverture

Ps Emilienne Rasehenoarimanana

Tous

Ps Théodore Randriamanantena

SA FAFATS

 

10h30-11h15

Formation plénière

Ps Landy Andrianavelasoa

Tous

 

11h30-12h15

Ateliers enfants

Bureau SA

3 ans - 7 ans

 

14h00-15h30

Formation et échange avec les moniteurs

Ps Jean-Teddy Ramaherijaona

Moniteurs

 

15h45-16h30

Ateliers enfants

Bureau SA

8-12 ans

 

16h45-17h30

Ateliers enfants

Bureau SA

13 ans et plus

 

20h00

Concert sur YouTube

Bureau SA

Tous

 

Horaires

Dimanche 25 avril 2021

 

Intervenants

Public

9h30-10h00

Echanges moniteurs

Bureau SA

Moniteurs

10h30

Culte de clôture


Traduction simultanée : 01 76 27 73 26 Code : 103309#

Ps Jean-Teddy Ramaherijaona

Tous

Ps Seth Rasolondraibe

SA FAFATS
dimanche 18 novembre 2012

Sekoly Alahady

                                                   Sekoly Alahady(SA)

- samedi 25 fevrier 2017 : concert SA avec la participation d'une jeune artiste malgache Ludysoa à la chapelle de la Barrière Saint Marc : PAF 10e adulte ; 5e enfant jusqu'à 10 ans
                              vente de barquettes vary aminana 5e après le concert
- dimanche 26 fevrier 2017: culte SA + vente de gateaux 2e


Taona 2012-2014
Sampana velona ato anatin'ny Tafo ny SA. Ny andraikitra dia ny fitaizana ara-panahy ireo zaza sy tanora zandriny ato amin'ny Tafo.
Mandray anjara amin'ny asa rehetra izay hatao amn'ny fampandrosoana ny Fiangonana izy.
Manana anjara Alahadiny  ao amin'ny Taona ny Sekoly Alahady; manao hetsika koa izy amin'ny fankalazana Krismasy.
Mizara roa ny sokajin'ny kilasy: 
                      -Ny ankizy eo amin'ny dimy ka hatramin'ny fito taona  (5 - 7 taona )
                     -Ny valo ka hatramin'ny telo amby folo taona.( 8 -13 taona)
Ny fampiananrana dia ny Alahady faha efatra isaky ny volana manomboka @ roa ora hariva ( 14h) ka hatramin'ny dimy ora sy sasany hariva (17h30).
Misy telo ny mpampianatra (monitrices) miandraikitra izany.

Raha mila hevitra hafa dia  afaka manantona na manoratra amin'i

 Nissya Randriamanantena : [email protected]r

ZKB Nasionaly : 9-10-11 Mey any Vendée

Ny hetsika ato ho ato izany dia
-ny fikarakarana ny fankalazana ny Xmas
-ny Fikarakarana ny Thé-Concert ny 27-28 Aprily @ 15h30 ao amin'ny Salle Soulas.

vendredi 5 octobre 2012

SA


Fianarana SA indray mandeha isambolana:
Any St Jean de Braye isaky ny alahady fahefatra @ 2sy1/2 tolakandro