Menu

vendredi 28 février 2020

Volana Febroary 2020


Fankalazana ny faha40 Tafo FPMA Orléans.« …Ambeno ny manda,Tazano ny làlana, Hatanjaho ny valahanao, 

Hetseho mafy ny herinao » Nahoma 2.2

                                                                                                      Orléans, faha- 28 febroary 2020, 
Ho an’ny Birao Foibe FPMA,
Ho an’ny Faritany FPMA enina,
Ho an’ny Tafo FPMA sivy amby telopolo,
Ho an’ny Fiaraha-Mivavaka FPMA,
Ho an’ny Vahoakan’Andriamanitra eto amin’ny FPMA,
 Ry Havana,
Ampitomboina ao aminareo mandrakariva anie ny Fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Nohon'ny nahatraran’ny FPMA Orléans ny faha-40 taonany, dia manasa anareo am-pifaliana izahay, hiaraka hidera sy hankalaza an'Andriamanitra amin’ny alalan’ny

 FANOMPOAM-PIVAVAHANA LEHIBE 

 Sabotsy 28 mars 2020 amin’ny 10 ora sy sasany
 ao amin’ny Eglise Protestante Unie de France
 2, Cloître St Pierre Empont 45000 Orléans .

 Ny Fiadanan’ny Tompo anie ho aminareo mandrakariva
. Amin’ny anaran’ny Fiangonana FPMA Orléans.

 Nissya RANDRIAMANANTENA        Liva FOCARD                   Joseph RAKOTOARIMANANA        Filoha FPMA Orléans                         Filoha KJ40                               Mpitandrina FPMA Orléans [email protected]                [email protected]                               [email protected]   
    06 10 08 43 84                                       06 60 02 98 02                                              06 59 51 30 59


ALAHADY 15 MARS 2020 @ 10h30

ao @ Eglise Ste Jeanne d'Arc 1 rue Verte

Culte Fandraisantànana ireo Diakona teo aloha ary Fiarahabana ireo Diakona vaovao ary ireo Biraon'ny Sampana velona eto amin'ny Tafo