Menu

vendredi 13 mars 2020

Volana Marsa 2020

ALAHADY 29 MARSA 2020


Ho fankalazana ny faha 40 taon'ny Tafo FPMAOrléans anio dia henoy @ 10h30 ny ao @ https://fpma.church/radio/

ny tolakandro kosa dia hisy traduction en direct ny culte.

Hiriana kosa ny hanaovana an'io fankalazana io ny Asabotsy 09 Mey 2020 raha malalaka sy vita ny fihibohana @ CoronaVirus. Nohon'ny Antony COVID-19 dia nofoanana daholo ireto hetsika ireto

ALAHADY 15 MARSA 2020 @ 10h30

ao @ Eglise Ste Jeanne d'Arc 1 rue Verte

Culte Fandraisantànana ireo Diakona teo aloha ary Fiarahabana ireo Diakona vaovao ary ireo Biraon'ny Sampana velona eto amin'ny Tafo.

FANOMPOAM-PIVAVAHANA LEHIBE 

 Sabotsy 28 mars 2020 amin’ny 10 ora sy sasany
 ao amin’ny Eglise Protestante Unie de France
 2, Cloître St Pierre Empont 45000 Orléans .

 Ny Fiadanan’ny Tompo anie ho aminareo mandrakariva
. Amin’ny anaran’ny Fiangonana FPMA Orléans.

 Nissya RANDRIAMANANTENA        Liva FOCARD                   Joseph RAKOTOARIMANANA        Filoha FPMA Orléans                         Filoha KJ40                          Mpitandrina FPMA Orléans  [email protected]                [email protected]                [email protected]   
    06 10 08 43 84                                       06 60 02 98 02                                              06 59 51 30 59